Kor

Kor

Jag har stor glädje av den långa arbetslivserfarenhet jag har med kor – både genom utbildning, kurser, anställd på olika gård gårdar genom flera år och som veterinär både i rådgivande och ambulatorisk form. Genom denna arbetslivserfarenhet och upparbetad kompetens kan jag optimera mjölkkobesättningar med få medel.

Jag hjälper lantbrukaren att förebygga och förbättra sin djurhälsa i besättningen, genom rådgivning och analytisk arbete, med mitt djuröga, samt både Individjuver och Kosignaler som grund. Ett mycket roligt och oftast givande arbete, då antalet behandlingar med antibiotika faller över tid. Detta avspeglar att besättningens hälsa har förbättrats och både vi som konsumenter och lantbrukaren kan glädjas över att vi har friskare kor i Skåne.

Vad ska till för att jag ska kunna förebygga och förbättra djurhälsan hos ännu fler kor i Skåne?

Jo. Att ännu fler lantbrukare tar bruk av min erfarenhet. Rent ekonomisk tjänas min kostnad in på de förbättringar som görs i besättningen genom bättre mjölkkvalitet, högre avkastning och färre utgifter till behandlingar – vilket i sin tur friger mer tid till lantbrukaren, att förbättra, förebygga och vila, istället för att hela tiden ”släcka bränder”.

Ett skolboksexempel på hur bra det kan bli med rådgivning, är illustrerat i tabellen nedan:

 

Oktober 2011

Oktober 2012

Mars 2013

Antal kor

102

92

104

Tankelltal

517.000

289.000

198.000

Leverans kg mjölk

42.500

60.000

71.960

Kvalitetstillägg

-20 öre

+7 öre

+9

Siffrorna är från en besättning som valde att ta in min rådgivningstjänst i slutet av Oktober 2011. När jag började hade han aldrig fått tillägg för mjölkkvalitet tidigare – trots 8 års rådgivning, men ett år senare ligger han på plus sidan och har stannat där sedan dess. Rätt person på rätt plats! Och min månadsvisa kostnad är väl lagda pengar!

I en annan besättning syns det förebyggande arbetet mest på antalet av behandlingar och antalet besök av akutveterinär har fallit – siffror* som inte alltid är lika synliga som mjölkmängd och mjölktillägg. Men celltallet har fallit med dryga 80.000 sedan förra året. Djurägaren är nöjd med att slippa akut besök, och att vi ofta hinna ta det i upploppet.

*Inne på din egen sida på vxa.se finns dessa siffror under menyen Signaler Djurvälfärd och utvecklingen i besättningens hälsa och förbättringsområden kan följas rent statistisk här.

Nivån av förbättring beror ju också på ditt eget utgångsläge. Är besättningen i stort behov av hjälp är det lättare att förbättra resultaten snabbt, än om det är en besättning i ”normal” form eller i ”topp” form. Men i mina ögon finns det alltid plats för förbättringar och jag brukar alltid ställa mig frågan:

Hur blir det ännu bättre än så här?

Är du intresserad och vill veta mer om rådgivningen?

Ring mig  på 0761 – 630 321 så hittar vi en bra lösning som fungerar för just din besättning och dig.