FAQ

Nedan kan du hitta svar på vanligt förekommande frågor.

Finns inte just din fråga här? Skicka ett mail till info@vetcare.se så ska jag ge dig ett svar så snart som möjligt.

 


 

Vad är Veterinär Akupunktur?

Veterinär Akupunktur (Latin: Acus – nål; Punktur: att penetrera) är en terapeutisk teknik som är baserad på isättning av nålar på specifika punkter på djurets kropp med föremålet att behandla en sjukdom, förebygga en sjukdom eller bibehålla hälsan.

Till toppen ↑

Vilken typ nålar används och hur skiljer de sig från vanliga medicinska nålar?

Akupunktur nålar är designade specifikt för behandlingen. Det är fina nålar av rostfritt stål, de har ingen skärande yta som vanliga nålar, detta gör att de orsakar minimal skada i vävnaden och är nästintill smärtfri.

Till toppen ↑

Behöver jag vara orolig för biosäkerheten? Återanvänds nålarna?

Strikt hygien anspråkas. Akupunkturnålar är packade i sterila förpackningar och inga nålar återanvänds. Använda nålar slängs i särskilda behållare som lämnas in som riskavfall och används aldrig igen.

Till toppen ↑

Mitt djur är just nu under medicinsk behandling. Kan det få akupunktur samtidigt?

Ja, ditt djur kan få akupunktur. Akupunktur är inte en ersättning, men ett komplement till den Västliga medicinen. Jag uppmanar en integrerad terapi, så ditt djur får den bästa möjliga behandling från båda typerna av den medicinska filosofin/vetenskapen. Det är dock viktigt att upplysa din behandlare om pågående behandling.

Till toppen ↑

Vad kan behandlas med akupunktur?

Vänligen läs under fliken Akupunktur/Behandling.

Till toppen ↑

Är det säkert? Finns det några biverkningar?

Ja. Akupunktur är en av de mest säkra behandlingsmetoder som finns. Den enda biverkningen som kan observeras är att ditt djur är mer avslappnad och kan upplevas som mycket trött upp till 48 timmar efter den första akupunkturbehandlingen. Det anses vara ett bra tecken i förhållande till läkningsprocessen. Symptomen försvinner igen utan ytterligare tilltag.

Till toppen ↑

Vill mitt djur acceptera nålarna?

Självklart. Enligt min erfarenhet så älskar de flesta djuren att få akupunktur. En kort överkänslighet kan uppstå just i det ögonblicket var nålen passerar igenom huden och in i aku-punkten (De-Qi response), vilket är ett bra gensvar. Sedan slappnar de av och de flesta somnar under behandlingen.

Till toppen ↑

Hur hårt måste jag hålla tillbaka/tygla mitt djur under behandlingen?

De flesta djur slappnar av under behandlingen och nålarna kan placeras utan större fysisk återhållsamhet. De slappnar av med dig i närheten, medan behandlingen pågår. En del djur kan i början av förloppet ha behov av en munkorg så att behandlingen kan fortlöpa i lugn och ro.

Till toppen ↑

Kommer behandlingen enbart att bestå av nålar?

Jag kommer att välja den typ av behandling som är nödvändig. Men oftast består den första behandlingen enbart av nålar, för att vänja djuret och se hur det responderar på behandlingen. Efterhand kan olika kombinationer användas. Såsom Elektroakupunktur, Aqua-Akupunktur, Hämo-akupunktur, Moxibustion o.l.

Till toppen ↑

Hur länge varar en akupunkturbehandling?

En behandling tar mellan 15 -45 minutter beroende på djurets tillstånd och använd metod.

Till toppen ↑

Hur ofta ska mitt djur behandlas?

I början rekommenderas en gång pr. vecka. Svåra tillfällen kan kräva 2 behandlingar i veckan i början. Efterhand som tillståndet stabiliseras fasas behandlingarna ut till månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis.

Till toppen ↑

Hur många behandlingar behövs?

Det är beroende på varje enskilt tillfälle. Hur allvarligt det är, hur länge det har pågått osv. Kroniska tillfällen kräver ofta minst 3 behandlingar innan effekten är märkbar, var akuta tillfällen kanske kan återställas med en behandling.

Till toppen ↑

Kan jag själv ge mitt djur akupunktur?

Nej. Du måste enligt lag vara utbildad för att praktisera akupunktur.

Till toppen ↑

Men jag vill vara aktiv och hjälpa mitt djur att bli bättre, vad kan jag göra i stället?

Jag kan visa dig någon akupressur teknik som du kan göra hemma och således uppnå snabbare resultat.

Till toppen ↑

Täcker min försäkring akupunkturbehandling?

If och Optimal ersätter akupunkturbehandling om den utförs av Veterinär.
Sveland vill ha en individuell prövning, som baseras på sjukdom, sjukförlopp och indikation. Ibland ersätter de och ibland inte.
Länsförsäkring hör under Agria.
Agria ersätter inte i dagsläget, men det verkar som de kan övertalas på sikt. Värt att kontakta dem och fråga dem – om inget annat!
Fanns ditt bolag inte med? Ring och fråga ditt enskilda bolag.

Till toppen ↑

Fanns inte just din fråga här? Skicka ett mail till info@vetcare.se så ska jag ge dig ett svar så snart som möjligt.