Hur fungerar det?

Akupunktur är på grund av sin långa historia (ca 8.000 år) ”vetenskapligt bevisad”, men också via nutida standardiserade forskningsprojekt har det visat sig att ha positiv effekt mot smärta och andra åkommor.

Yin YangInom den kinesiska medicinen där akupunkturen ingår, är det viktigt att se helheten och att hela individen är i balans. Om obalans infinner sig kan det visa sig med att man får symtom som kan vara både fysiska och psykiska. Med akupunkturen behandlar man orsaken till problemet/problemen och inte bara symtomen, för behandlar man enbart symtomen har de en förmåga att komma tillbaka igen. Man talar ofta om Yin Yang och att det ska vara balans mellan dessa två så kallade motpoler (Läs gärna under historia). När Yin och Yang är i balans är också kroppen i balans.

Kroppen har 14 meridianer med olika antal punkter på. Det är viktigt att energin- Qi – kan flöda fritt i dessa meridianer för att inte sjukdom och obalanser ska kunna uppstå. Organen hjärta, tunntarm, mage, mjälte, lunga, tjocktarm, njurar, urinblåsa, lever och gallblåsa har varsin meridian. De övriga meridianerana tillfaller trippelvärmaren, pericardiet, Du Mai och Ren Mai. Trippelvärmaren räknas som organ och är som det låter, kroppens värmare i övre-, mitten- och nedre delen av kroppen. Även pericadiet räknas som organ och är den ”säck/hinna” som skyddar hjärtat. Du Mai sträcker sig över ryggens mittlinje och Ren Mai sträcker sig över magens mittlinje.

Varje organ tillskrivs inom den kinesiska medicinen olika ”ansvarsområden” där de ska se till att allt fungerar som det ska. Om ett organ drabbas av någon slags störning visar det sig ofta genom symtom inom de områden som är kopplade till just det organet. Det finns fem så kallade element och varje organ tillhör något av dessa fem element som är eld,jord, metall, vatten och trä.

  • Eld- hjärta, tunntarm, trippelvärmare, pericardietTCM Elements
  • Jord- mage, mjälte
  • Metall- lunga, tjocktarm
  • Vatten- njurar, urinblåsa
  • Trä- lever, gallblåsa

Akupunkturen inom den Traditionella kinesiska medicinen, är så mycket mer än det jag beskrivit här. Men detta är en enkel förklaring av en liten del av den kinesiska akupunkturen och jag hoppas ni har fått en liten bild av hur akupunkturen fungerar.