Historia

Akupunkturens historia sträcker sig långt tillbaka. Längre än någon annan känd medicinsk behandling.

Arkeologiska fyndDe första arkeologiska fynden är spårade till den yngre stenåldern i Kina (ca 8.000 år sedan). Det är stenföremål som förmodligen har använts som nålar eller knivar för att stimulera vissa utvalda punkter på kroppen.

Punkterna har utgjorts av tillfälligheter som att man kanske hade trillat och slagit sig på benets utsida precis under knäskålen och därefter märkt att ett magproblem släppte.

De första skrivna orden dyker upp i Kina på sköldpaddsskal eller ben under Xia-Shen dynastin år 2100-1046 B.C. (4000 år sedan). Dessa innehåller beskrivningar av hur bl.a. parasiter kan bekämpas genom stimulering av vissa punkter.

För 2.300 år sedan påbörjades papperstillverkningen i Kina. 100 år senare påbörjas Shang dynastin (år 1600-1100 B.C) I denna period utvecklas metalknivar och nålar som används till akupunktur. I denna period sker också en domesticering av vilda djur såsom ko, hund, höns, åsna, elefant, hjort och gris.

År 1100-476 B.C. har vi Western Zhou ( = vår / höst period)

I denna period utvecklas teorin om Yin och Yang. Allt ska vara i balans genom att har varandras motsatser i lika delar.

Yin Yang
Moln/Måne Sol
Mörker Ljus
Stilla/Tyst Aktiv/Högljudd
Kall Varm

Kineserna var väldigt duktiga på att iaktta och noterade grundligt varje behandling, därmed utvecklades akupunkturen med flera behandlingspunkter och ökad kunskap om varje punkts effekt.

Under Western Zhou perioden utvecklades en nationell hälsovård.
Djurhälsa och humanhälsa ansågs vara likvärdiga i dess värde.  Under denna period framkom för första gången titeln Veterinär samt en beskrivning av yrket. Att de jobbade med detta yrke på fulltid med kunskap om sjukdomar, kirurgi och näring. Det finns även beskrivningar av specifika kirurgiska ingrepp och hur de har sondat/intuberat hästar med hjälp av horn från kor.

Veterinär akupunktur startades av en grupp praktiserande veterinärer med bland andra Zhao-Fu (947-928) och Baile (Bo Le alias Sun Yang).

Baile skrev ”Bailes Canon of Veterinary Acupuncture” I Qin Mu-gong perioden (659-621 BC).

Under Tang dynastin (AD 618-907) utvecklades den veterinära servicen och utbildningssystemet. Tai Pou College bildades som också attraherade en del Koreaner och Japaner vilket bidrog till akupunkturens spridning i Öst.

I samma period publicerades Si Mu An Ji Ji (A Collection of Ways to Care and Treat Horses) I denna bok återfinns bl.a. Bailes text, med diagram över de 77 kända akupunkturpunkterna med lokalisation och indikation. Denna bok användes som grundlitteratur vid Tai Pou College.

Andra viktiga texter publicerades under Song dynastin (AD 960-1279) och Yang dynastin (1279-1368), men den viktigaste var den som publicerades av bröderna Yu.

Yu Ben-Yuan och Yu Ben-Heng är två av de mest kända veterinärerna i den kinesiska historien. Deras avhandling täcker många aspekter av hästens medicinska behandling och diskuterar användningen av akupunktur, moxibustion och örtmedicin. Utöver detta publicerade bröderna ytterligare två avhandlingar om oxen och kamelen.

1904 etablerades den första västerländska veterinär medicinska utbildning i Paoden i Haupei provinsen. Efterhand har den västerländska medicinen vunnit land och är numera den vanligaste trenden jämfört traditionell kinesisk medicin.

Resultatet härav var att västerländsk medicin bidrog stort med sjukdoms kontroll i Kina, speciellt med hänsyn till infektionssjukdomar.

Men traditionell medicin praktiserades dock fortfarande och i 1956 bildades Föreningen för Traditionell Kinesisk Veterinär Medicin för att tillvarata kunskap, forska och fortbilda inom bl.a. akupunktur och örtmedicin.

Spridningen över världen skedde med våra pionjärer. 1582-1600 nådde akupunkturen Frankrike, 1676 England under 1800-talet Nordamerika och i 1974 bildades IVAS i USA.

Traditional Chinese Veterinary Medicine1998 grundede Dr Xie the Chi Institute i Florida och har idag även en utbildning av veterinärer inom kinesisk medicin i Spanien.